Độ chính xác của que thử thai

Que thử thai có chính xác không dựa theo nhiều vào bạn gái sử dụng đúng theo hướng dẫn không. Sử dụng sai cách, không đúng khoảng thời gian hoặc dùng que thử thai đã quá hạn cũng có thể làm kết quả kiểm tra bị sai lệch tương đối nhiều. Ước chừng độ chính…

Continue Reading